Otwarte Mistrzostwa Dolnośląskiej Solidarności W PIŁCE HALOWEJ

Otwarte Mistrzostwa  Dolnośląskiej Solidarności

 W PIŁCE HALOWEJ

Hala Sportowa „Parkowa”

ul. Parkowa 14 – 16
51 – 616 Wrocław
Młodzieżowe Centrum Sportu
godz. 830-1730

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem przeprowadzenia turnieju halowej piłki nożnej jest popularyzacja czynnej rekreacji ruchowej i integracja środowisk pracowniczych oraz zakładowych struktur związkowych..

§ 2

Organizatorami turnieju są:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” oraz MOZ NSZZ ”Solidarność” POiW  Wrocław Centrum.
Bezpośrednio kieruje nim Komitet Organizacyjny w składzie:
a) Rafał Tomczak  tel.  780 044 965 e-mail: rtomczak1@wp.pl
b) Danuta Utrata

§ 3

W Turnieju biorą udział drużyny- reprezentacje zakładów pracy, zgłoszone do turnieju, faxem 71 3671927, lub mailem: rtomczak1@wp.pl  do dnia 2013-11-21 do godz. 13:00 (decyduje kolejność zgłoszeń)
W zgłoszeniu podajemy kontakt telefoniczny i mailowy do kierownika drużyny oraz kolor koszulek zgłoszonej drużyny (przygotowanie znaczników).

§ 4

Turniej rozegrany zostanie systemem grupowym na 1 boisku ( w zależności od liczby drużyn i możliwości organizacyjnych). Składy grup zostaną ustalone/rozlosowane  przez organizatorów przed Turniejem. W grupach drużyny grają systemem „każdy z każdym”. Dalszy system rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy drużyn.  Do turnieju zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn.

§ 5

O miejscu w tabeli grupowej decyduje kolejno:
Ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę).
Stosunek bramek
Mecz bezpośredni między drużynami.
Jeżeli powyższe nie wyłonią zwycięzców rozegrany zostanie mecz dodatkowy.

§ 6

W turnieju obowiązują przepisy PZPN z uwzględnieniem zmian zawartych w załączniku do regulaminu (Przepisy gry).

§ 7

Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatorów. Zobowiązuje się organ zgłaszający do ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po Turnieju.

§ 8

Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni  być Członkami NSZZ „Solidarność” lub pracownikami danego zakładu pracy.

§ 9

Sędziów zawodów wyznacza organizator. Zawody sędziowane będą przez sędziów związkowych. Sędzia decyduje o każdej sytuacji na boisku, a jego decyzje są niepodważalne.

§ 10

Drużyny we własnym zakresie zabezpieczają sobie stroje sportowe (koszulki, spodenki) oraz obuwie miękkie do gry na sali. Drużyny powinny liczyć maksymalnie 11 osób łącznie z kierownikiem/ trenerem drużyny.

§ 11

Zwycięzcy Turnieju otrzymają Puchary, dyplomy oraz nagrody. Pozostałe Drużyny pamiątkowe dyplomy

§ 12

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

§ 13

Drużyny, które nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu będą wycofane z turnieju bez zwrotu opłaty startowej.

§ 14

 1. Różne:
 • Kierownicy drużyn zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenie przed rozpoczęciem Turnieju(w dniu  zawodów) zgłoszenia ostatecznego (zgłoszenie ostateczne zostanie przesłane zakwalifikowanym drużynom), podbitym pieczęcią i podpisanym przez zakład pracy lub koło/komisję zakładową /międzyzakładową.
 • Niedopełnienie tej formalności spowoduje niedopuszczenie drużyny do turnieju bez zwrotu poniesionych przez drużynę kosztów
 • W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
 • W turnieju powinni brać udział członkowie NSZZ Solidarność
 • Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymację ubezpieczeniową, prawo jazdy) pozwalające ich zidentyfikować,
 • W/w dokumenty zostaną przedstawione Organizatorowi przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiada organ zgłaszający,
 • Spotkania będą sędziowane przez sędziów związkowych.
 • Przed rozpoczęciem Turnieju kierownicy drużyn potwierdzają pisemnie znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,
 • O wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje 3 – osobowy Zespół Odwoławczy powołany przez Organizatora przed turniejem
 • O wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju i systemem rozgrywek decyduje Organizator,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy oraz sprzęt sportowy pozostawiony na terenie obiektu,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania Turnieju
(np. w przypadku mniejszej lub większej ilości przybyłych drużyn)

§ 15

 1. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU:
  – 07 grudzień 2013r.  – Hala Parkowa, Wrocław ul. Parkowa 14-16
  – godz.   8.45 – odprawa techniczna
  – godz. 9.00 – rozpoczęcie gier
  – godz. 16.30 – mecz finałowy o I – miejsce
  – godz. 17.15 – wręczenie nagród

ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM  POSIŁEK
(w wyznaczonej godzinie) ORAZ KAWĘ I HERBATĘ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.