OTWARTE MISTRZOSTWA DOLNOŚLĄSKIEJ SOLIDARNOŚCI W PIŁCE HALOWEJ

Wrocław, 06.12.2014 r.

Hala Sportowa „Parkowa”

Parkowa 14 – 16
51 – 616 Wrocław
Młodzieżowe Centrum Sportu
godz. 08:30-17:30

Organizatorzy:

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”
 • MOZ NSZZ ”Solidarność” POiW Wrocław-Centrum.

Bezpośrednio kieruje nim Rafał Tomczak tel. 780 044 965 e-mail: rtomczak1@wp.pl

W Turnieju biorą udział drużyny- reprezentacje zakładów pracy, zgłoszone do turnieju, faxem 71 3671927, lub mailem: rtomczak1@wp.pl do dnia 2014-11-21 do godz. 13:00
Turniej rozegrany zostanie systemem grupowym na 1 boisku (w zależności od liczby drużyn i możliwości organizacyjnych). Składy grup zostaną ustalone/rozlosowane przez organizatorów przed Turniejem. W grupach drużyny grają systemem „każdy z każdym”. Dalszy system rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy drużyn. Do turnieju zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn.
Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatorów. Zobowiązuje się organ zgłaszający do ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po Turnieju.

Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni być Członkami NSZZ „Solidarność” lub pracownikami danego zakładu pracy.
Sędziów zawodów wyznacza organizator. Zawody sędziowane będą przez sędziów związkowych. Sędzia decyduje o każdej sytuacji na boisku, a jego decyzje są niepodważalne.
Drużyny we własnym zakresie zabezpieczają sobie stroje sportowe (koszulki, spodenki) oraz obuwie miękkie do gry na sali. Drużyny powinny liczyć maksymalnie 11 osób łącznie z kierownikiem/ trenerem drużyny.

Zwycięzcy Turnieju otrzymają Puchary, dyplomy oraz nagrody. Pozostałe Drużyny pamiątkowe dyplomy.

Drużyny, które nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu będą wycofane z turnieju.

Różne:

 • Kierownicy drużyn zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenie przed rozpoczęciem Turnieju
  (w dniu zawodów) zgłoszenia ostatecznego (zgłoszenie ostateczne zostanie przesłane zakwalifikowanym drużynom), podbitym pieczęcią i podpisanym przez zakład pracy lub koło/komisję zakładową /międzyzakładową.
 • W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
 • W turnieju powinni brać udział członkowie NSZZ „Solidarność”
 • Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymację ubezpieczeniową, prawo jazdy) pozwalające ich zidentyfikować,
 • W/w dokumenty zostaną przedstawione Organizatorowi przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiada organ zgłaszający,
 • Spotkania będą sędziowane przez sędziów związkowych.
 • Przed rozpoczęciem Turnieju kierownicy drużyn potwierdzają pisemnie znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,
 • O wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania Turnieju decyduje 3 – osobowy Zespół Odwoławczy powołany przez Organizatora przed turniejem,
 • O wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju i systemem rozgrywek decyduje Organizator,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy oraz sprzęt sportowy pozostawiony na terenie obiektu,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania Turnieju
( np. w przypadku mniejszej lub większej ilości przybyłych drużyn)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.