MISTRZOSTWA DOLNOŚLĄSKIEJ SOLIDARNOŚCI W PŁYWANIU

MISTRZOSTWA DOLNOŚLĄSKIEJ SOLIDARNOŚCI W PŁYWANIU

18.05.2013 r.

– godz. 1000 – 1045 – rozgrzewka
– godz. 1100 – rozpoczęcie zawodów
– godz. 1300 – zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów i nagród

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław


REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATOR:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”

WSPÓŁORGANIZATORZY:
– MOZ POiW NSZZ Solidarność Wrocław-Krzyki
– MOZ POiW NSZZ Solidarność Wrocław-Centrum

ADRES ORGANIZATORA:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” pl. Solidarności 1/3/5 pok.128

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Rafał Tomczak – KIEROWNIK ZAWODÓW – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” tel. 602300608

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
18 maja 2013 r.
Pływalnia przy Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Kamiennogórska 16
– godz. 1000 – 1045 – rozgrzewka
– godz. 1100 – rozpoczęcie zawodów
– godz. 1300 – zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów i nagród

ZASADY FINANSOWANIA:
Zawody finansowane są przez organizatorów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w zawodach mogą uczestniczyć członkowie NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami (małżonkowie, dzieci) oraz zaproszeni goście
 • o uczestnictwie w zawodach decyduje: kolejność zgłoszeń (mail, faks, zgłoszenie osobiste) oraz podpisanie zgłoszenia ostatecznego i oświadczenia w dniu zawodów jak również okazanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia o przynależności do związku podpisanego przez przewodniczącego organizacji.

ZGŁOSZENIA:

 • mailem: rtomczak1@wp.pl        do 08.05.2013 r.
 • faksem: 71 367-19-27              do 08.05.2013 r.

W zgłoszeniu podajemy:
imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia, konkurencje oraz przynależność do koła lub komisji NSZZ „ Solidarność”

PROGRAM ZAWODÓW:

 1. System zawodów ustalany będzie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Dla kobiet i mężczyzn Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w następującej kolejności: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 100 m stylem zmiennym, sztafety mieszane 4 x 50 m stylem dowolnym (rodzinna, sztafety Kół
  i Komisji Zakładowych / Międzyzakładowych, „dzieciuchy na staruchy”)
 3. Każdy uczestnik może wystartować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz
  w sztafecie
 4. W zawodach przewidziano klasyfikację związkową oraz rodzinną
 5. Organizator może dokonywać dowolnych zmian w programie zawodów

PRZEPISY:
Przepisy Polskiego Związku Pływackiego zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb i możliwości zawodów.

WAŻNE: Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatorów. Zobowiązuje się zawodników do ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po Zawodach.

NAGRODY:
Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz nagrody

RÓŻNE:

 • Zawodnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu zawodów aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia z organizacji związkowej.
 • Zgłoszenie ostateczne wypełniamy i składamy u organizatorów w dniu zawodów na basenie.
 • Niedopełnienie tej formalności spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów
 • W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, których stan zdrowia zezwala im na udział w takich zawodach
 • Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) pozwalające ich zidentyfikować, w/w dokumenty zostaną przedstawione Organizatorowi przed rozpoczęciem Zawodów,
 • Przed rozpoczęciem zawodnicy potwierdzają znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,
 • O wszystkich sprawach związanych z organizacją zawodów decyduje Organizator,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy oraz sprzęt sportowy pozostawiony na terenie obiektu,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania Zawodów. Ilość zawodników ograniczona!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.