25 Bieg Solidarności – REGULAMIN

Zapisy do 25  Biegu Solidarności wkrótce.

Regulamin
25 Biegu Solidarności organizowanego w XXXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 Organizatorzy:

 • Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”.

Termin: 12 września 2015 r.

Biuro zawodów (teren Hotelu Wodnik) czynne:

 1. w dniu zawodów od godz. 800 do 1500.
 2. b) 11.09.2015 r. (piątek) od godz. 1200-1630.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu pracy Biura Zawodów.
Organizator zabezpiecza elektroniczny pomiar czasu (datasport.pl)

Organizator przygotował 1300 numerów startowych dla dzieci biegnących w Biegu Młodzików i w Biegu Przedszkolaków
(łączna ilość numerów startowych dla tych 2 biegów wynosi 1300)

Organizator przygotował 1000 numerów startowych do Biegu Głównego.

Uwaga!
Odbiór numerów startowych dla zawodników zapisanych drogą elektroniczną do Biegu Głównego odbywać się będzie w piątek i sobotę. Numery nieodebrane
w dniu zawodów do godziny 1500 zostaną anulowane i przekazane kolejnym oczekującym zawodnikom.

BIEG MŁODZIKÓW

Numery startowe

Organizator przygotował 1300 numerów startowych dla dzieci biegnących w Biegu Młodzików i w Biegu Przedszkolaków (łączna ilość numerów startowych dla tych

2 biegów wynosi 1300).

Trasa
Start: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28
Meta: plac Hotelu „WODNIK”
Trasa: ul. Na Grobli – ul. Międzyrzecka – ul. Na Grobli.
Długość trasy: ~ 1km

Nawierzchnia: trasa prowadzi ulicami o nawierzchni asfaltowej oraz drogą
o nawierzchni ziemnej i piaszczystej.

godz. 930.      I grupa – Dziewczęta-7, (7 lat)        – 2008 r.
godz. 945.      I grupa – Chłopcy-7, (7 lat)              – 2008 r.
wręczanie nagród – godz. 1010.

godz. 1000.   II grupa – Dziewczęta-8, (8 lat)      – 2007 r.
godz. 1015.   II grupa – Chłopcy-8, (8 lat)             – 2007 r.
wręczanie nagród – godz. 1040.

godz. 1030.   III grupa – Dziewczęta-9, (9 lat)     – 2006 r.
godz. 1045.   III grupa – Chłopcy-9, (9 lat)           – 2006 r.
wręczanie nagród – godz. 1110.

godz. 1100.   IV grupa – Dziewczęta-10, (10 lat) – 2005 r.
godz. 1115.   IV grupa – Chłopcy-10, (10 lat)        – 2005 r.
wręczanie nagród – godz. 1140.

godz. 1130.   V grupa – Dziewczęta-11, (11 lat)   – 2004 r.
godz. 1145.   V grupa – Chłopcy-11, (11 lat)         – 2004 r.
wręczanie nagród – godz. 1210.

godz. 1200.   VI grupa – Dziewczęta-12, (12 lat) -2003 r.
godz. 1215.   VI grupa – Chłopcy-12, (12 lat)      – 2003 r.
wręczanie nagród – godz.1240

Wręczenie nagród dla najlepszych szkół – godz. 1300.

Uczestnictwo

Uczestnikami Biegu mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Opłata startowa: – 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej).

Uwaga!
Wszyscy uczestnicy Biegu Młodzików muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie bieg.solidarnosc.wroc.pl oraz sportsolidanosc.pl

Zgłoszenia

 1. Szkoły które chcą być sklasyfikowane w ramach rywalizacji międzyszkolnej muszą dokonywać zgłoszeń zbiorowych na formularzu Excel, pocztą elektroniczną do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1800 na adres: biegsolidarnosci@datasport.pl
  Ze względu na możliwości organizacyjne oraz bezpieczeństwo uczestników ustala się następujący  limit dla zapisów zbiorczych:

Szkoły mogą zgłosić maksymalnie 100 uczestników (rocznik 2003-2008).
Do klasyfikacji szkolnej brane będą wyniki zawodników zgłoszonych wyłącznie przez szkoły na formularzu Excel do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1800 .

W zgłoszeniu zbiorowym podajemy nazwę, numer szkoły oraz imiona, nazwiska i rok urodzenia dzieci.
Uwaga!
Szkoły zobowiązane są do zebrania i zabezpieczenia oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów zezwalających na udział dziecka w biegu.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej:
sportsolidanosc.pl
bieg.solidarnosc.wroc.pl.

Formularz Excel dostępny jest również na tych stronach.

Klasyfikacja szkolna (dotyczy wyłącznie zawodników zgłoszonych przez szkołę).

O klasyfikacji medalowej szkół (wszystkie kategorie Biegu Młodzików)decydują według kolejności:

 • Ilość zawodników którzy ukończą bieg (maksymalnie 100 zawodników)
 • Ilość I-miejsc zdobytych przez zawodników szkoły.
 • Ilość II-miejsc zdobytych przez zawodników szkoły.
 • Ilość III-miejsc zdobytych przez zawodników szkoły.
 • Liczba uczniów w szkole (przy takich samych wartościach w pkt.: a,b,c,d wygrywa szkoła która liczy najmniej uczniów)

Zgłoszeń indywidualnych dokonujemy wyłącznie na stronie internetowej:
datasport.pl lub sportsolidanosc.pl lub  bieg.solidarnosc.wroc.pl do dnia 07.09.2015 r. do godziny 2000  (w miarę posiadania wolnych numerów startowych). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator przygotował 300 miejsc w zapisach indywidualnych dla dzieci biegnących w Biegu Młodzików i w Biegu Przedszkolaków (łączna ilość numerów startowych dla tych 2 biegów w zapisach indywidualnych wynosi 300).

 1. Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnych numerów startowych, możliwość otwarcia internetowych zapisów indywidualnych (po otrzymaniu ze szkół zgłoszeń zbiorczych). W tym wypadku ponowne otwarcie zapisów nastąpi 9.09.2015r. o godz. 9:00.
 2. W przypadku niewyczerpania się numerów startowych podczas zapisów internetowych organizator poda na stronie internetowej, w dniu 11.09.2015r. do godz. 16:00 informację o możliwości zapisów w dniu zawodów (w biurze zawodów)
 3. Biuro zawodów dla Biegu Młodzików czynne jest w dniu zawodów w godzinach 800–1145 oraz 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630. W biurze zawodów będą wydawane numery startowe, które muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna lub opiekuna ze szkoły.
 4. Odbiór numerów startowych dla szkół odbywać się będzie na terenie Hotelu Wodnik wyłącznie09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630.

Numery muszą być odebrane osobiście przez opiekuna ze szkoły.

 1. Odbiór numerów indywidualnych odbywać się będzie na terenie Hotelu Wodnik, 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630 oraz w dniu zawodów najpóźniej na 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.

Numery muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna.

Klasyfikacja
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 • Dziewczęta-7, Chłopcy-7 – (7 lat)            – 2008 r.
 • Dziewczęta-8, Chłopcy-8 – (8 lat)            – 2007 r.
 • Dziewczęta-9, Chłopcy-9 – (9 lat)            – 2006 r.
 • Dziewczęta-10, Chłopcy-10 – (10 lat)        – 2005 r.
 • Dziewczęta-11, Chłopcy-11 – (11 lat)        – 2004 r.
 • Dziewczęta-12, Chłopcy-12 – (12 lat)        – 2003 r.

Uwaga! Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia.

Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach otrzymują: puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymują również zawodnicy, którzy zajęli miejsca czwarte, piąte i szóste.

Zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują pamiątkowy medal.

Wręczenie nagród dla szkół (dotyczy wyłącznie zapisów zbiorczych) odbędzie się o godz. 1300.

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

Numery startowe

Organizator przygotował 1300 numerów startowych dla dzieci biegnących w Biegu Młodzików i w Biegu Przedszkolaków (łączna ilość numerów startowych dla tych
2 biegów wynosi 1300).

Trasa

Start: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28
Meta: plac Hotelu „WODNIK”
Trasa: ul. Na Grobli.
Długość trasy ~ 0,5 km

Nawierzchnia: trasa prowadzi ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz drogą o nawierzchni ziemnej i piaszczystej.

godz. 1230.   grupa – Dziewczynki – (5 lat) – 2010 r.
godz. 1245.   grupa – Chłopcy – (5 lat)          – 2010 r.
wręczenie nagród – godz. 1310

godz. 1300.   grupa – Dziewczynki – (6 lat) – 2009 r.
godz. 1315.   grupa – Chłopcy – (6 lat)          – 2009 r.
wręczenie    nagród – godz. 1330

Wręczanie nagród dla najlepszych przedszkoli – godz. 1340

Uczestnictwo
Uczestnikami Biegu mogą być dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
Opłata startowa – 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej).

Uwaga!
Wszyscy uczestnicy Biegu Przedszkolaków muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie: bieg.solidarnosc.wroc.pl i sportsolidanosc.pl

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie zbiorcze (wysyłane wyłącznie przez placówki na formularzu Excel).
  Placówki mogą dokonywać zgłoszeń zbiorowych na formularzu Excel,pocztą elektroniczną do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1800 na adres: biegsolidarnosci@datasport.pl .W zgłoszeniu zbiorowym podajemy nazwę, numer szkoły oraz imiona, nazwiska i rok urodzenia dzieci.
  Ze względu na możliwości organizacyjne oraz bezpieczeństwo uczestników ustala się  limit 300  osób dla zapisów zbiorczych w Biegu Przedszkolaków. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!
Placówki zobowiązane są do zebrania i zabezpieczenia oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów zezwalających na udział dziecka w biegu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej:
sportsolidanosc.pl
i
bieg.solidarnosc.wroc.pl.

 1. Zgłoszeń indywidualnych dokonujemy wyłącznie na stronie internetowej: pl lub sportsolidanosc.pl lub bieg.solidarnosc.wroc.pl  do dnia 7.09.2015 r. do godziny 2000(w miarę posiadania wolnych numerów startowych).
  Organizator przygotował 300 miejsc w zapisach indywidualnych dla dzieci biegnących w Biegu Młodzików i w Biegu Przedszkolaków (łączna ilość numerów startowych dla tych 2 biegów w zapisach indywidualnych
  wynosi 300).

Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnych numerów startowych, możliwość otwarcia internetowych zapisów indywidualnych (po otrzymaniu ze szkół i przedszkoli zgłoszeń zbiorczych). W  tym wypadku ponowne otwarcie zapisów nastąpi 9.09.2015r. o godz. 9:00. 

 1. W przypadku niewyczerpania się numerów startowych podczas zapisów internetowych organizator poda na stronie internetowej, w dniu 11.09.2015r. do godz. 16:00 informację o możliwości zapisów w dniu zawodów (w biurze zawodów). 
 1. Biuro zawodów dla Biegu Przedszkolaków czynne jest w dniu zawodów w godzinach 800–1245 oraz 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630.
  W biurze zawodów będą wydawane numery startowe, które muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna lub opiekuna ze szkoły.
 2. Odbiór numerów startowych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie na terenie Hotelu Wodnik wyłącznie 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630.

Numery muszą być odebrane osobiście przez opiekuna z przedszkola lub ze szkoły.

 1. Odbiór numerów indywidualnych odbywać się będzie na terenie Hotelu Wodnik, 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630 oraz w dniu zawodów najpóźniej na 30 minut przed startem przed startem danej kategorii wiekowej.

Numery muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna.

Klasyfikacja

Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 • Dziewczynki-5, Chłopcy-5 – (5-lat)   – 2010 r.
 • Dziewczynki-6, Chłopcy-6 – (6 lat)   – 2009 r.

Uwaga! Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia.

Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach otrzymują: puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymują również zawodnicy, którzy zajęli miejsca czwarte, piąte i szóste. Zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują pamiątkowy medal.

Nagrodę otrzyma również przedszkole, które wystawi największą liczbę zawodników. Wręczenie tych nagród odbędzie się o godz. 1340.

BIEG GŁÓWNY – start godz. 16:00

Organizator przygotował 1000 numerów startowych do Biegu Głównego.
Pierwsze 50 osób przekraczających linię mety klasyfikowana jest według czasu BRUTTO a od 51 zawodnika przekraczającego linię mety obowiązuje klasyfikacja według czasu NETTO.

Trasa

Start: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28
Meta: plac Hotelu „WODNIK”
Trasa: ul. Na Grobli – ul. Międzyrzecka – ul. Bierdziańska – ul. Nizinna – ul. Międzyrzecka – ul. Na Grobli.
Długość trasy: 5,2 km

Nawierzchnia: trasa prowadzi ulicami o nawierzchni asfaltowej, kostce brukowej
i drodze szutrowej oraz drogą o nawierzchni ziemnej i piaszczystej. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

Uczestnictwo
Uczestnikiem Biegu może być każdy, kto do dnia zawodów ukończył 12 lat.
Opłata startowa – 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej).

Uwaga!
Uczestnicy Biegu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu i startują
w nim na własną odpowiedzialność.

Młodzież do lat 18 zobowiązana jest przedstawić oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie internetowej: sportsolidanosc.pl i bieg.solidarnosc.wroc.pl

Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 8.9.2015r. do godz. 2000, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: pl lub sportsolidanosc.pl lub  bieg.solidarnosc.wroc.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w piątek oraz sobotę.

Numery nieodebrane w dniu zawodów do godziny 1500 zostaną anulowane
i przekazane kolejnym oczekującym zawodnikom.

 1. Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnych numerów startowych, możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dniu zawodów

(w biurze zawodów) najpóźniej jednak do godz. 1530.

 1. Biuro zawodów dla Biegu Głównego czynne jest w dniu zawodów w godzinach
  800–1500 oraz 11.09.2015 r. (piątek) w godzinach 1200-1630.

W biurze zawodów będą wydawane numery startowe, które muszą być odebrane osobiście przez zawodnika lub prawnego opiekuna (w przypadku zawodników niepełnoletnich).

UWAGA: Klasyfikacja związkowa oraz klasyfikacja niepełnosprawnych dotyczy wyłącznie osób, które dokonają zgłoszenia na formularzu elektronicznym do dnia 08.09.2015 r. i okażą zaświadczenie o niepełnosprawności/przynależności do NSZZ ”Solidarność” przy odbiorze numeru startowego (w formularzu należy zaznaczyć odpowiednią klasyfikację).

Osoby nieposiadające możliwości zapisania się drogą elektroniczną mogą tego dokonać w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
(pl. Solidarności 1/3/5; I piętro 53-661 Wrocław) w godzinach 800-1500 do dnia 8.09.2015 r.

 

Klasyfikacja

Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:

 • klasyfikacja generalna,
 • klasyfikacja kobiet,
 • klasyfikacja niepełnosprawnych K i M (na podstawie posiadanego dokumentu o niepełnosprawności; zapisy do dnia 08.09.2015 r.),
 • klasyfikacja niepełnosprawnych niedowidzących K i M (na podstawie posiadanego dokumentu o niepełnosprawności; zapisy do dnia 08.09.2015 r.),
 • klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
 • K-12, M-12 – (12-15 lat)            – 2003-2000 r. (ukończone 12 lat)
 • K-16, M-16 – (16-19 lat)            – 1999-1996 r.
 • K-20, M-20 – (20-29 lat)            – 1995-1986 r.
 • K-30, M-30 – (30-39 lat)            – 1985-1976 r.
 • K-40, M-40 – (40-49 lat)            – 1975-1966 r.
 • K-50, M-50 – (50-59 lat)            – 1965-1956 r.
 • K-60, M-60 – (60-69 lat)            – 1955-1946 r.
 • M-70 – (powyżej 70 lat) – 1945 r. i starsi

Uwaga! Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia.
Klasyfikacja Związkowa (zapisy wyłącznie drogą elektroniczną do 08.09.2015 r.) (członkowie NSZZ „Solidarność”) – Memoriał im. Andrzeja Kańskiego:

Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:

 • klasyfikacja generalna,
 • klasyfikacja kobiet,
 • klasyfikacja niepełnosprawnych i niedowidzących K i M (na podstawie posiadanego dokumentu o niepełnosprawności),
 • klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
 • K-30, M-30 – (20-39 lat)            – 1995-1976 r.
 • K-40, M-40 – (40-49 lat)            – 1975-1966 r.
 • K-50, M-50 – (50-59 lat)            – 1965-1956 r.
 • K-60, M-60 – (60-69 lat)            – 1955-1946 r.
 • M-70 – (powyżej 70 lat) – 1945 r. i starsi

Uwaga!!! W klasyfikacji związkowej uwzględniane będą osoby, które zapiszą się drogą elektroniczną do 08.09.2015 r. do godziny 1600, oraz przy odbiorze numeru startowego okażą ważną legitymację NSZZ „Solidarność” lub zaświadczenie z organizacji związkowej.

Nagrody

Zwycięzca Biegu w klasyfikacji generalnej otrzymuje Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Organizator przewiduje nagrody (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii), oraz nagrodę dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Biegu.

Zawodnik, który zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej np. jako 30 latek, zajmuje również pierwsze miejsce w kategorii wiekowej M-30.

Organizator przygotował 2300 medali dla wszystkich biegów. Pamiątkowe medale otrzymają zawodnicy, którzy jako pierwsi ukończą Bieg Główny (do wyczerpania medali).

Zwycięzca w klasyfikacji związkowej otrzymuje puchar im. Andrzeja Kańskiego.
Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane nagrody specjalne.

Warunkiem ich otrzymania jest obecność w trakcie losowania(losowanie odbędzie się po dekoracji zwycięzców).

Informacje dodatkowe

Podczas Biegów zawodnicy muszą posiadać numery startowe (wydawane przez organizatora).

Organizator przygotował 2300 numerów startowych dla wszystkich biegów.
Uczestnicy Biegów w czasie trwania zawodów mają zapewnioną opiekę lekarską oraz są objęci ubezpieczeniem NNW.

Przebieralnia dla uczestników Biegów będzie dostępna w miejscu startu. Do szatni depozytowej będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane we własne torby. Zagubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inne osoby.

Uprasza się o nie pozostawianie w szatni przedmiotów drogocennych oraz dokumentów i pieniędzy – za w/w przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!

Na mecie uczestnicy Biegów mają zapewnione napoje.

Zawodnicy mają do dyspozycji umywalnie.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Sędziowanie – opiekę sędziowską nad przebiegiem 25 Biegu Solidarności sprawują sędziowie z Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Ewentualne protesty sędzia główny przyjmuje maksymalnie 15 minut po zakończeniu biegu.
O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Biegu.

Komitet Organizacyjny
25 Biegu Solidarności

Regulamin 25 Bieg Solidarnosci

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.